Điều Khoản Thỏa Thuận

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

ĐỊNH NGHĨA

Mỗi điều khoản được đề cập dưới đây có trong các Điều kiện Đăng Tin trên website 247nhadat.net (dưới đây gọi là "Điều kiện") có nghĩa như sau :

  1. Tin rao: Đề cập đến tất cả các yếu tố và dữ liệu (hình ảnh, văn bản, âm thanh, hình ảnh, bản vẽ) do một biên tập viên của Nhà quảng cáo trình bày dưới trách nhiệm duy nhất của mình để mua, thuê hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ và phát trên trang web và trang web di động..
  2. Người đăng tin: Có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào, được thành lập ở Việt Nam, đều có tài khoản và đã gửi thông báo trên Website. Bất kỳ người đăng tin nào phải được kết nối với Tài khoản Cá nhân để đặt cọc và hoặc quản lý tin đăng của mình..
  3. Tài khoản cá nhân: Đề cập đến trang quản lý được tạo và kết nối từ Trang web để quản lý và xem tin đăng của bạn.
  4. 247nhadat.net : Là công ty xuất bản và điều hành Website và Trang web di động có tên miền 247nhadat.net.
  5. Dịch vụ khách hàng : 247nhadat.net là trang web mà người đăng tin có thể lấy thêm thông tin. Dịch vụ này có thể được liên lạc qua email bằng cách nhấp vào liên kết trên Trang web và Trang web Di động.
  6. Dịch vụ 247nhadat.net : nghĩa là các dịch vụ được cung cấp cho Người dùng và người đăng tin trên Trang web và Trang Di động..
  7. Website : Có nghĩa là trang web do 247nhadat điều hành truy cập chủ yếu từ URL http://www.247nhadat.net và cho phép Người dùng và Người đăng tin truy cập dịch vụ qua internet.
  8. Mobile Site : Là trang web di động do 247nhadat điều hành có thể truy cập được từ URL http://www.247nhadat.net và cho phép Người dùng và Nhà quảng cáo truy cập thông qua dịch vụ điện thoại di động.
  9. Người dùng : Bất kỳ khách truy cập nào có quyền truy cập dịch vụ 247nhadat thông qua Website và Trang web Di động và Dịch vụ Tư vấn 247nhadat có thể truy cập từ các phương tiện truyền thông khác nhau..

Tiêu đề

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này thiết lập các điều kiện hợp đồng áp dụng cho bất kỳ đăng ký nào của Nhà quảng cáo được kết nối với Tài khoản Cá nhân của nó từ Trang web và Trang Di động.

Chấp thuận

Bất kỳ việc sử dụng trang web bởi một Nhà quảng cáo là chấp nhận đầy đủ các Điều khoản hiện tại.

Trách nhiệm

247nhadat.net không thể chịu trách nhiệm về việc thực hiện kiểm soát do không đúng hoặc không đúng do Nhà quảng cáo.

Các điều khoản sửa đổi

247nhadat.net có quyền, vào bất kỳ lúc nào, để sửa đổi toàn bộ hoặc một phần Điều khoản và Điều kiện.

Khác

Nếu một phần của Điều khoản là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào, các điều khoản được đề cập sẽ được coi là không có văn bản, mà không đặt câu hỏi về tính hiệu lực của các quy định còn lại sẽ tiếp tục áp dụng giữa Nhà quảng cáo và 247nhadat..

Bất kỳ khiếu nại phải được gửi đến Dịch vụ Khách hàng 247nhadat.net.