Chống Lừa Đảo

CHỐNG LỪA ĐẢO

Bảo vệ tài khoản của bạn trên internet!

Phần lớn các tin đăng bởi những người tin cậy. Vì vậy bạn có thể yên tâm kinh doanh. Mặc dù vậy, điều quan trọng là phải tuân theo một vài quy tắc thông thường sau đây để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực để lừa đảo.

Lời khuyên của chúng tôi

 • Làm ăn với những người mà bạn có thể gặp mặt trực tiếp.
 • Không bao giờ gửi tiền bằng hệ thống Western Union, MoneyGram hay các hệ thống thanh toán nặc danh khác.
 • Không bao giờ gửi tiền ở nước ngoài.
 • Không chấp nhận séc.
 • Hỏi về người mà bạn đang giao dịch với một tên, địa chỉ và số điện thoại xác nhận khác.
 • Giữ bản sao của tất cả thư từ (email, quảng cáo, thư từ, v.v ...) và chi tiết của người đó.
 • Nêú một thỏa thuận mà bạn nghĩ là quá tốt, có thể xảy ra các trường hợp khác. Ngưng ngay.

Cố gắng nhìn nhận các đặc điểm của lừa đảo

 • Phần lớn các trò gian lận có một hoặc nhiều đặc điểm sau::
 • Người ở nước ngoài hoặc đi ra nước ngoài..
 • Người từ chối gặp bạn trực tiếp..
 • Thanh toán được thực hiện thông qua Western Union, Money Gram hoặc séc.
 • Thông báo bằng ngôn ngữ bị hỏng (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc ...).
 • Các văn bản dường như được sao chép và dán.
 • Thỏa thuận dường như quá tốt để có thể là sự thật.